www.csl.dk Udskriv siden

Smertehåndtering

Som kronisk smertepatient er det af afgørende betydning, at man vedkender sig sin smerte, anerkender og respekterer sin krops begrænsninger. Samtidigt er det vigtigt, at man ikke ”fryser fast” i en krop, der med tiden bliver anspændt og smertefyldt. Jo bedre man kender sin krop, jo bedre kan man tackle de signaler, den kommer med.

Jo bedre man bliver til at håndtere sine smerter, jo mere meningsfyldt bliver livskvaliteten og jo mindre bliver den sociale isolation.

Definition af smertebegrebet

 • Akutte smerter
  Hvornår kommer de – og hvordan behandles de?
 • Kroniske smerter
  Hvorfor bliver nogle smerter til kroniske smerter?
 • Smertemekanismer i kroppen
  Hvad sker der rent fysiologisk, når smertemekanismer igangsættes.

Gennemgang er smertecirklen

 • Hvad påvirker smerteniveauet og hvordan?
  (Kultur, sindsstemning, glæde, sorg osv.)
 • Hvorfor er nogle mennesker mere påvirkelige for smerter end andre?
  Hvilke faktorer spiller ind?

Smertehåndtering

 • Gennemgang af forskellige copingstrategier – hjælp til selvhjælp
  Et liv med smerter, hvordan lever man med det?
 • Sundhedsstyrelsens træningsanbefalinger
  Hvor meget og hvordan kan man træne – og hvorfor er det vigtigt at træne, selv om man har smerter?
 • Hvad betyder åndedrættet for smerteniveauet?
  Hvordan påvirker smerte- og spændingsniveau åndedrættet og omvendt?
 • Afspænding – hvordan og hvorfor virker det?
  Afprøvning af afspændingsmetoder - forskellige guidede afspændinger med musik.
 • Kildehenvisninger – hvor kan man hente mere hjælp?
  På nettet, i bøger, hos behandlere.

Kursusinformation

Fagligt Personale :
Tidsforbrug:
Pris:

Produced by Adapt A/S